Wyślij wiadomość


2970616948 Kontakt

Nasz adres

CRYSTAL HOUSE S.A
ul. Belwederska 36/38D lok. 99
00-594 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000385873, NIP: 5213603044

Kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości 300.000,00 zł
REGON: 142929065

Telefon
+48 22 856 78 60

Email
biuro@crystalhouse.pl

  • Facebook
  • Youtube
  • Youtube