Opublikowane 27.03.2018 / ostatnia aktualizacja 01.08.2018 /

Numer oferty 288/3389/OGS Działka sprzedaż Warszawa Wilanów ul. Wiertnicza

Opis

TYLKO W CRYSTAL HOUSE! WYŁĄCZNY POŚREDNIK PRZY SPRZEDAŻY DZIAŁKI!

Prezentujemy działkę na sprzedaż przy ul. Wiertniczej w Warszawie

Działka inwestycyjna zlokalizowana na warszawskim Wilanowie.
Lokalizacja ul. Wiertnicza, rejon Augustówka
Powierzchnia: 1 810 m2
Wymiary: 26 m x 69 m

Działka usłuigowo-budowlana zabudowana domem przeznaczonym do wyburzenia.

Idealna pod budowę reprezentacyjnego biurowca, aparthotelu,  siedzibę ambasady.

Zgodnie z MPZP – teren zabudowy usługowej i mieszkaniowo-usługowej, do 25 m od linii zabudowy, nieprzekraczalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje naziemne oraz kondygnacja podziemna.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
=-=-=-=-=-=–=-=-=-=-=-=-=-=-=-=–=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (usługi nieuciążliwe)

dla strefy I – tereny zabudowy usługowej (z usługami nieuciąŜliwymi) i
mieszkaniowo-usługowej w paśmie przyulicznym, do 25m od linii zabudowy
obowiązującej ulicy Wiertniczej, oraz tereny mieszkalnictwa zabudowy
jednorodzinnej i usług oświaty, minimalna wielkość działki – 450m2 ,
nieprzekraczalna wysokość zabudowy 3 kondygnacje (2 kondygnacje i
poddasze), dachy o spadku 30°-60° przy wysokości kalenicy do maksymalnie
14m nad poziom terenu, konieczność zachowania 50% terenu biologicznie
czynnego wraz z pasmem terenu wolnym od zabudowy o szerokości 20m od
granicy Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i obszaru „O” planu
ogólnego Warszawy, zgodnie z rysunkiem planu

CRYSTAL HOUSE
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI WARSZAWA
GRUNTY SPRZEDAŻ WARSZAWA WILANÓW
DZIAŁKA SPRZEDAŻ WARSZAWA WILANÓW

Mapa

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego

Crystal House S.A.

+48 22 856 78 60
biuro@crystalhouse.pl