Wykończenie wnętrz / Fit-out

Zakres prac pracowni architektonicznych w procesie kompleksowej obsługi wykończenia i przekazania w użytkowanie nieruchomości, uwzględniający prace koncepcyjne nad projektem, przygotowanie szczegółowych planów wykonawczych, organizacje ekip budowlanych, prowadzenie nadzorów, a także sprzedaż wyposażenia.

 

Projekty koncepcyjne
Projekt koncepcyjny zawiera propozycje funkcjonalno – przestrzennego zagospodarowania przestrzeni mieszkalnej
z uwzględnieniem rozwiązań technicznych niezbędnych do ich realizacji. Celem projektu koncepcyjnego jest określenie kształtu i charakteru inwestycji.

 

Rysunki projektowe i wizualizacje mają przybliżyć klimat i styl mieszkania i określić kierunek dalszego projektowania. Opracowanie projektu na etapie koncepcyjnym jest podstawą do opracowania technicznego.

Projekt koncepcyjny może zawierać również zestawienie elementów wyposażenia postaci specyfikacji, a także dodatkową informację dotyczącą producenta i dostawcy.

 

Projekty techniczne
Projekt techniczny ma na celu określenie szczegółowych rozwiązań technicznych, specyfikację urządzeń, wytyczne wykończeniowe, określenie materiałów wykończeniowych, elementów wyposażenia, określenie kolorystyki.

 

Projekt techniczny jest podstawą do zlecenia podwykonawcom szczegółowych projektów branżowych
i wykonawczych. Projekt techniczny skoordynowany ze szczegółowymi projektami branżowymi i wykonawczymi stanowi podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych.

 

Opracowanie Projektu technicznego zawiera:

Projekt budowlany zawierający układ ścian i otworów oraz układ sufitów podwieszonych, rzuty, przekroje.

 • Ogólny rysunek (rzut pomieszczeń) z prezentacją projektowanego układu
 • Ogólny rysunek (rzut pomieszczeń) z naniesionymi wyburzeniami układu istniejącego
 • Rysunek budowlany, wykonawczy dotyczący nowego układu mieszkania
 • Sufity podwieszone ( rzuty, przekroje, detal), zawierający wytyczne materiałowe, wymiary i układ
 • Posadzki ceramiczne, drewniane, kamienne, inne ( rzuty pomieszczeń), specyfikacje, detale
 • Okładziny ścienne, sufitowe
 • Pozostałe elementy budowlane

 

Wytyczne do projektu elektrycznego i oświetlenia zawierające rozmieszczenie gniazd, punktów świetlnych, włączników i podłączenia wszystkich planowanych urządzeń.

 • Rozmieszczenie punktów świetlnych w sufitach podwieszonych i ścianach
 • Rozmieszczenie sterowania do punktów świetlnych wszystkich źródeł światła użytego w projekcie
 • Rozmieszczenie i rozkład punktów elektrycznych, podejść kabli zasilających i ich wyprowadzeń opisy

 

Wytyczne do projektu instalacji wodno kanalizacyjnej zawierające rozmieszczenie punktów, podejść wodnych, odpływów, podłączeń wszystkich planowanych urządzeń.

 • Rzut pomieszczeń, zawierający dokładne wymiary z opisami.
 • Projekt elementów zabudów stolarskich, z uwzględnieniem wszystkich pozostałych elementów wnętrza.
 • Rzut orientacyjny z opisami i specyfikacjami

 

Projekt wykonawczy zabudów stolarskich i innych elementów wykończeniowych, projektowanych indywidualnie.

 • Elementy zabudów stolarskich, stałych
 • Elementy okładzin ściennych stolarskich stałych
 • Pozostałe elementy stolarskie meble na zamówienie ( rozmieszczenie mebli w układzie projektowany)
 • Rysunki mebli, wraz detalami, specyfikacjami materiałowymi i opisami

 

Nadzory autorskie
Dozorowanie budowy, mające na celu kontrolę zgodności realizacji z projektem oraz udzielanie wykonawcy instrukcji i wyjaśnień w zakresie problematyki zawartej w projekcie. Do kompetencji nadzoru autorskiego należy ponadto dokonywanie zmian w projekcie (w zakresie niesprzecznym z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę) oraz akceptowanie zakończonych robót pod kątem jakości.

 

Nadzory inwestorskie
Organizacja pozwoleń na budowę, określonymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.

 

Kosztorysowanie inwestycji
W ramach opracowania kosztorysu Platinum Elements przygotowuje listę zastosowanych materiałów, części wyposażenia i infrastruktury, innych elementów stałych i ruchomych wraz z nazwami producentów i wskazaniem miejsc możliwego zakupu wyżej wymienionych elementów, oraz aktualnymi cenami, na dzień sporządzenia kosztorysu. W ramach kosztorysów wyceniane są także prace budowlane.

 

Harmonogramy prac
Przygotowywanie harmonogramów prac związanych z prowadzeniem inwestycji uwzględniających czas wykonania projektów koncepcyjnych, technicznych, kosztorysów, nadzorów autorskich i inwestorskich, oddania lokalizacji do użytkowania.

 

Prace wykończeniowe
Organizacja prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem: prac murarskich, zabudów G/K, malowaniem i gruntowaniem ścian, instalacji elektrycznej i hydraulicznej, kładzeniem glazury i terakoty.

 

Sprzedaż wyposażenia
Sprzedaż kompletnego wyposażenia szerokiej gamy producentów AGD, armatur, zabudów, kuchni, kanap, stołów, łóżek. Platinum Elements współpracuje z takimi markami jak: Poliform, Molteni, MDF Italia, Gervasoni, Interlubke, Lapalma, Kartell, Covo, Fischer Mobel, Norlight, Metal Spot, Smitz, Vbia, Slide, Hans Grohe, Zuccetti.

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego

Crystal House S.A.

+48 22 856 78 60
biuro@crystalhouse.pl