+48 666 200 080
Mapa
Toruń

ODRESTAUROWANY PAŁAC NOWY GOTOWY DZIAŁAJĄCY HOTEL

Pow. 1546 m2

CRYSTAL HOUSE S.A.
Odrestaurowany Pałac – Hotel z Restauracją, SPA pod Toruniem

Prezentujemy na sprzedaż UNIKATOWY zespół PAŁACOWO-PARKOWY NOWO ODRESTAUROWANY I URUCHOMIONY w 2018r. HOTEL Z SPA I RESTAURACJĄ

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

– Pałac o pow. 1546 m2 wzniesiony w latach 1845-1846 – po kompleksowej rewitalizacji w 2013-2018
GOTOWY, WYKOŃCZONY i WYPOSAŻONY oraz URUCHOMIONY jako:
OBIEKT HOTELOWY z SPA W STANDARDZIE **** / (21 pokoi dla 44 gości ) możliwość prze konwertowania na EKSKLUZYWNY DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI

– Park Krajobrazowy o pow. 13,0651ha – zabytkowy park z 1ha stawem

– Działka budowlana o pow. 9700 m2 – NIE podlegająca pod Konserwatora Zabytków

LOKALIZACJA
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Wieś́ położona 25 km na południowy zachód od Torunia, woj. Kujawska-pomorskie, gm. Gniewkowo, bardzo blisko do węzła autostrady A1 (27km), oraz wjazdu na trasę̨ S10 (20km).
W odległości od:
– Inowrocław – 15 km
– Toruń – 25 km
– Bydgoszcz – 49 km
– Poznań – 139km
– Łódź – 180km
– Warszawa – 233 km

OPIS PAŁACU
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Obecny budynek powstał w latach 1845-1846, w stylu neorenesansowym, zaprojektowany została przez architekta berlińskiego, ucznia znanego konserwatora i architekta Karla Friedricha Schinkla-Friedrich August Stüler. Pałac Jest budynkiem dwukondygnacyjnym z wieżą, pełniącą pierwotnie funkcję komunikacyjną. Posiada horyzontalny układ architektury, prostą formę̨, złożoną z dwóch prostopadłościennych brył oraz kapliczki i wieży stanowiącej dominantę̨ architektoniczną a zarazem punkt widokowy. Jego neorenesansowy charakter potwierdzają̨ symetrycznie umieszczony ażurowy taras łączący pałac z romantycznym parkiem angielskim, a także boniowanie wzbogacające elewację.

Obiekt po KOMPLEKSOWEJ SZCZEGÓŁOWEJ REWITALIZACJI przy użyciu najnowszych technologii i najlepszych materiałów.

Powierzchnia użytkowa łącznie 1546,02 m2, w tym:
(-1) Piwnica pow. użytkowa 366,6 m2:
– SPA: SAUNA SUCHA , SAUNA MOKRA, GROTA SOLNA, JACUZZI, pokój relaksu
– szatnie z łazienkami dla gości (damska i męska)
– 4 gabinety masażu/rehabilitacji.
– zaplecze kuchenne (WINDA towarowa na poziom +1)
– pomieszczenia techniczne

( 0 ) Parter pow. użytkowa 403,43m2:
– hall wejściowy z recepcją
– kuchnia
– biuro z zapleczem socjalnym
– sale konsumpcyjne/restauracyjne
– biblioteka
– salka barowo/klubowa
– łazienki gościnne

(+1) I piętro pow. użytkowa 397,86m2:
– 9 pokoi gościnnych z łazienkami
– całościennie przeszklona oranżeria z przeznaczeniem na fitness / salę rehabilitacyjną

(+2) II piętro pow. użytkowa 378,13m2
– 10 pokoi gościnnych z łazienkami
– 2 kondygnacyjny apartament w wierzy widokowej

Wszystkie kondygnacje połączone są WINDĄ OSOBOWĄ

STANDARD WYKOŃCZENIA
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
– stolarka okienna i drzwiowa BERTRAND
– 4x drzwi wejściowe na specjalne zamówienia
– ocieplenie zewnętrzne z wełny mineralnej
– w łazienkach armatura Hansgrohe, płytki Villeroy & Boch, umywalki i toalety (dla niepełnosprawnych) Duravit
– wykładzina na korytarzach i w pokojach firmy Newmore, dostosowana pod ogrzewanie podłogowe oraz osoby na wózkach
– pokoje przystosowane do osób poruszających się na wózkach tj. duże łazienki, drzwi szerokości 100 cm, zostały także wykonane wzmocnienia ścianek pod ewentualny późniejszy montaż uchwytów dla niepełnosprawnych
– parter – wykończenie podłogi parkiet; parapety drewniane w kolorze stolarki okiennej;
– częściowo drewniany ażurowy sufit
– hol i korytarz wykończony glazurą
– w częściach wspólnych na ścianach tapety winylowe, w pokojach ściany malowane
– kuchnia wyposażona w sprzęt kuchenny odebrana przez Sanepid (sprzęt w części nowy a w części lekko używany).
– SPA w pełni wyposażone tj. sauna sucha, sauna mokra, jacuzzi, grota solna, 4 gabinety masażu (bez wyposażenia w łóżka do masażu).
– reperacja ubytków w murze frontowym części wjazdowej płotu, oraz zamontowana brama wjazdowa i odtworzona droga dojazdowa
– umeblowane pokoje
– umeblowana i wyposażona restauracja i bar

INSTALACJE
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
– gruntowa POMPA CIEPŁA (ponad 80m odwiertów)
– KLIMATYZACJA i wentylacja – cały obiekt
– ogrzewanie podłogowe – cały obiekt
– możliwość zamontowania kamer na całości obiektu (tj. poprowadzono okablowanie na korytarzach, częściach wspólnych oraz na zewnątrz)
– okablowanie w pokojach pod telewizję hotelową, wifi
– WINDA osobowa łącząca wszystkie kondygnacje (8 osobowa)
– WINDA towarowa/kuchenna istnieje szyb (-1 do 0)
– 2 odtworzone, sprawne piece kaflowe

OPIS PARKU KRAJOBRAZOWEGO
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Zabytkowy Park Krajobrazowy z XIXw. o powierzchnia 13,0651 ha ze starodrzewem między innymi:
Park stworzony w konwencji naturalistycznej z wykorzystaniem naturalnych walorów ukształtowania terenu. Posiada oś główna łączącą bramę z budynkiem Pałacu wzdłuż której aleja wiązów prowadzi na owalny podjazd przed głównym wejściem. Przecina ja oś boczna biegnąca od 1ha STAWU w kierunku folwarku oraz druga oś łącząca kapliczkę rodową z pałacem i folwarkiem.
W paku zinwentaryzowana ponad 2815 drzew, z licznym starodrzewem, m.in. platany klonolistne, buki czerwonolistne, lipy i wiązy, klika z nich to pomniki przyrody liczące ponad 200 lat. Klimat parku tworzy bogaty podszyt w postaci śnieguliczki białej, dereni jadalnych, trzmielin itd. Spotkamy również runo które stanowi bluszcz pospolity, fiołek wonny i barwinek.

DO PARKU PRZYLEGŁA DZIAŁKA BUDOWLANA O POWIERZCHNI 9700 m2 która NIE podlega pod KONSERWATORA ZABYTKÓW I MOŻNA ZABUDOWAĆ JĄ OBIEKTAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI w stosunku do pałacu, np: SALA BANKIETOWA, OBIEKT HOTELOWY, PAWILON ZABIEGOWY itp.

RYS HISTORYCZNY:
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Pierwsze wzmianki pochodzą z 1343r. kiedy po Pokoju w Kaliszu, Kazimierz Wielki spotkał się̨ tu z Wielkim Mistrzem Zakonu Krzyżackiego, ówczesny dwór należał wtedy do rodziny Krotoskich. W 1583 r. dobra należały do Jana Ruszinowskiego, następnie do Szczawińskich herbu Prawdzic, Garczyńskich, Fryderyka von Szekela, Eberharda von Schuninga, Lawrenza, Richarda von Roya, von Schlichtingów, oraz von Harnierów, którzy to pozostali zarządcą̨ majątku do 1945r. Rezydencja, wraz z okolicznymi terenami posiadała tytuł Dóbr Rycerskich co miało bardzo wyniosłe znaczenie.

Cena za NOWY obiekt oddany do użytku, uruchomiony i działający jako Hotel z SPA i restauracją
Możliwość zakupu jako zorganizowana cześć przedsiębiorstwa lub całej spółki celowej
Możliwość długoterminowego wynajmu

DO PRZEJĘCIA I REALIZACJI REZERWACJE I UMOWY NA IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE NA LATA 2019 i 20120

Jesteśmy profesjonalnym biurem nieruchomości i za usługę pośrednictwa pobieramy wynagrodzenie w formie prowizji.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Polecam i zapraszam do prezentacji nieruchomości

CRYSTAL HOUSE S.A.
Restored Palace NEW Ready to use Hotel

We present for sale THE UNIQUE PAYMENT-PARKING SCHEME NEW DISTRIBUTIONED AND FOUNDED in 2018. HOTEL WITH SPA AND RESTAURANT

– The palace with the area of 1546 m2 was erected between 1845 and 1846 – after comprehensive revitalization in 2013-2018.
READY, FINISHED and EQUIPMENTED, and STARTED as:
HOTEL COVERAGE with SPA IN STANDARD **** / (21 rooms for 44 guests) possibility to convert to an EXCLUSIVE HOUSEHOLD OF MODERNITY

– Landscape Park with the area of 13.0651ha – historic park with 1ha of pond

– Building plot of the area of 9700 m2 – NOT subject to the Monuments’ Conservator

LOCALIZATION
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
The village is located 25 km south-west of Toruń, Kujawska-Pomorskie province, Gniewkowo commune, very close to the junction of the A1 freeway (27km), and the entrance to the S10 (20km).
It is located in the distance from the town:
– Inowroclaw – 15 km
– Toruń – 25 km
– Bydgoszcz – 49 km
– Poznan – 139km
– Łódź – 180km
– Warsaw – 233 km

DESCRIPTION
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
The current building was constructed between 1845 and 1846, in the Neo-Renaissance style, and was designed by a Berlin architect, a student of the renowned conservator and architect Karl Friedrich Schinkel-Friedrich August Stüler. The palace is a two-story building with a tower, which originally had a communication function. It has a horizontal architectural layout, a simple form, consisting of two cuboidal solids and a chapel and a tower that is an architectural dominant and a vantage point. Its neo-Renaissance character is confirmed by symmetrically placed openwork terrace connecting the palace with a romantic English park and rustication enriching the elevation.

The object after a COMPLETE SPECIFIC TIME REVITALIZATION using the latest technology and best materials.

Total usable area 1546.02 m2, including:
(-1) Basement area 366.6 m2:
– SPA: SAUNA SUCHA, SAUNA MOKRA, GROTA SOLNA, JACUZZI, relaxation room
– checkrooms with bathrooms for guests (ladies’ and men’s)
– 4 massage/rehabilitation rooms.
– Kitchen facilities (WINDA goods on level +1)
– technical rooms

( 0 ) Ground floor area 403.43m2:
– entrance hall with reception
– kitchen
– office with social facilities
– consumption/restaurant rooms
– library
– baroque/club room
– guest bathrooms

(+1) First floor of the usable area 397.86m2:
– 9 guest rooms with bathrooms
– All-wall glazed orangery for fitness / rehabilitation room

(+2) Second floor of the usable area 378.13m2
– 10 guest rooms with bathrooms
– 2-storey apartment in a viewing tower

STANDARD OF FINISH
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
– BERTRAND window and door joinery
– 4x entrance doors for special orders
– external insulation made of mineral wool
– in bathrooms Hansgrohe mixers, Villeroy & Boch tiles, washbasins and toilets (for the disabled) Duravit
– carpet in corridors and rooms of Newmore company, suitable for underfloor heating and wheelchair users
– rooms adapted to people on wheelchairs, i.e. large bathrooms, doors 100 cm wide, there were also made wall reinforcements for possible later installation of handles for the disabled
– First floor – finishing of the parquet floor; wooden window sills in the color of window woodwork;
– partially wooden openwork ceiling
– hall and corridor finished with glaze
– in common parts on the walls vinyl wallpaper, in the rooms painted walls
– Kitchen equipped with kitchen appliances received by the Sanepid (equipment partly new and partly slightly used).
– SPA fully equipped, i.e. dry sauna, wet sauna, Jacuzzi, salt cave, 4 massage rooms (without massage beds).
– Repairing cavities in the front wall of the entrance fence, and mounted entrance gate and reconstructed access road.
– furnished
– Furnished and equipped restaurant and bar

INSTALLATIONS
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
– grounded HEAT Pump (more than 80m of boreholes)
– CLIMATIZATION and ventilation – the whole facility
– underfloor heating – the whole object
– possibility of mounting the cameras on the whole object (i.e. cabling in corridors, common areas and outside)
– wiring in rooms for hotel TV, wifi
– WINDA for persons connecting all storeys (8 persons)
– WINDA for goods/kitchen there is a pane (-1 to 0)
– 2 reconstructed, efficient tiled stoves

DESCRIPTION OF THE LANDSCAPE PARK
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Historic Landscape Park from the 19th century, 13.0651 ha in area, with old trees, among others:
The park was created in a naturalistic convention with the use of natural features of the terrain. It has a main axis connecting the gate with the Palace building, along which an alley of elm trees leads to an oval driveway in front of the main entrance. It is crossed by a side axis running from 1ha STAW towards the manor house and a second axis connecting the family chapel with the palace and the manor house.

More than 2815 trees, with numerous old trees, including maple plantains, red-leaved beeches, lime trees and elm trees, several of them are nature monuments over 200 years old. The climate of the park is created by a rich undergrowth in the form of white snowflake, edible deer, bumblebees, etc. We will also meet the fleece which consists of ivy, fragrant violet and periwinkle.

The Park is covered by a 9700 m2 building plot, which is NOT subject to the CONSERVATOR OF THE PERSONS and can be built with the same objects as the palace, for example BANKET HALL, HOTEL COVERING, CURRENT PAVILON, etc.

HISTORICAL BACKGROUND
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
The first records date back to 1343 when, after Peace in Kalisz, Kazimierz Wielki met here with the Grand Master of the Teutonic Order, the manor at that time belonged to the Krotoski family. In 1583 the estate belonged to Jan Ruszinowski, then to the Szczawiński family of the coat of arms of Prawdzice, Garczyński, Fryderyk von Szekel, Eberhard von Schung, Lawrenz, Richard von Roy, von Schlichting, and von Harnier, who remained the administrator of the estate until 1945. The residence, together with the surrounding areas, had the title of Knights’ Property, which had a very high importance.

Price for a NEW facility opened, launched and operating as a hotel with SPA and restaurant
Possibility to purchase as an organized part of the company or the entire special purpose vehicle
Long-term rental possibility

RESERVATIONS AND CONTRACTS FOR OVERVIEW AND CONTRACTS FOR OVERVIEW Events for the years 2019 and 20120

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

I recommend and invite you to the presentation of the property

  OsobiścieChat video
  Preferowana data
  Godzina
  • 9:00
  • 10:00
  • 11:00
  • 12:00
  • 13:00
  • 14:00
  • 15:00
  • 16:00
  • 17:00
  • 18:00

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

   Skontatkuj się z nami

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.