+48 666 200 080
Mapa
Konstancin-Jeziorna

Działka budowlana w uzdrowiskowej miejscowości Konstancin-Jeziorna Strefa B

Działka budowlana w uzdrowiskowej strefie B, Konstancin-Jeziorna, oddalona 1500 m od tężni parku zdrojowego.

Wg planu zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod:
– zabudowę domem jednorodzinnym,
– zabudowę związaną z usługami zdrowia i opieką zdrowotną,
– zabudową związaną z usługami pensjonatowymi.

Maksymalna powierzchnia zabudowy działki wynosi 398 m2.
Maksymalna powierzchnia użytkowa budynku nie powinna przekroczyć 796 m2,
Przy dopuszczalnej wysokości zabudowy 10,5 m działka może być zabudowana budynkiem do 3 kondygnacji plus użytkowe poddasze.
Dopuszczalna jest zabudowa z dachem płaskim bądź skośnym do max. 45 st. nachylenia.
Minimalna pow. biologicznie czynna działki 85%.
Przybliżone wymiary działki 75 x 35 m

Wykonane jest przyłącze energetyczne działki.
W drodze pozostałe media – woda, gaz, kanalizacja.

Cena nieruchomości 2,2 mln zł brutto

===================

Building plot in a spa zone B Konstancin-Jeziorna, 1500 m from the brine graduation towers of the spa park.

According to the zoning plan the plot is designed for:
– development of a single-family house,
– buildings associated with health services and health care,
– development associated with boarding house services.

The maximum built-up area of the plot is 398 m2.
The maximum usable area of the building should not exceed 796 m2,
With the permissible building height of 10.5 m the plot may be developed with a building up to 3 storeys plus usable attic.
It is permissible to build with flat roof or sloping roof to max. 45 degrees of inclination.
Minimum biologically active area of the plot 85%.
Approximate dimensions of the plot 75 x 35 m

The plot is connected to the power supply system.
Other utilities in the way – water, gas, sewage system.

Real estate price 2,2 mln PLN gross.

  OsobiścieChat video
  Preferowana data
  Godzina
  • 9:00
  • 10:00
  • 11:00
  • 12:00
  • 13:00
  • 14:00
  • 15:00
  • 16:00
  • 17:00
  • 18:00

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

   Skontatkuj się z nami

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Podobne oferty