+48 666 200 080
Mapa
Konstancin-Jeziorna

Działka budowlana w uzdrowiskowej strefie Konstancina

Działka budowlana w sąsiedztwie zabudowań rezydencjonalnych w uzdrowiskowej strefie C Konstancina-Jeziorny.

Nieruchomość z pięknym starodrzewem, oddalona 3000 m od tężni parku zdrojowego.
Wg planu zagospodarowania przestrzennego działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową domem jednorodzinnym albo zabudowę usługową z funkcją mieszkalną.

Maksymalna powierzchnia zabudowy działki wynosi 400 m2.
Przy dopuszczalnej wysokości zabudowy 10 m, grunt może być zabudowana budynkiem do 3 kondygnacji (w tym użytkowe poddasze).
Dopuszczalna jest zabudowa z dachem płaskim bądź skośnym.
Minimalna pow. biologicznie czynna działki 80%.
Przybliżone wymiary działki 50 x 51 m
Pełne uzbrojenie – woda, prąd, gaz, kanalizacja.

Cena nieruchomości 1,8 mln zł brutto (do negocjacji !)

Nieruchomość jest zabudowana przeznaczonym do rozbiórki domem jednorodzinnym – szacunkowy koszt rozbiórki i przygotowania terenu pod nową inwestycję 50 tys. zł.

=============================

Residential plot in the neighbourhood of residential buildings in a health resort zone C of Konstancin-Jeziorna.

Property with beautiful old trees, 3000m away from the graduation towers of the spa park.
According to the zoning plan, the plot is designed for a residential development of a single-family house or a service development with a residential function.

The maximum built-up area of the plot is 400 m2.
With a permitted building height of 10 m, the land may be developed with a building up to 3 storeys (including a usable attic).
It is permissible to build with a flat or sloping roof.
Minimum biologically active area of the plot 80%.
Approximate dimensions of the plot: 50 x 51 m
Fully developed – water, electricity, gas, sewage system.

The property is built-up with a single-family house for demolition – the estimated cost of demolition and land preparation for the new investment is PLN 50 thousand.

Price of the property PLN 1.8 million gross (negotiable !)

  OsobiścieChat video
  Preferowana data
  Godzina
  • 9:00
  • 10:00
  • 11:00
  • 12:00
  • 13:00
  • 14:00
  • 15:00
  • 16:00
  • 17:00
  • 18:00

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

   Skontatkuj się z nami

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Podobne oferty